Czyste powietrze Gminy Miastko (edycja 2017) - zadanie zrealizowane 2017-11-10 00:00:00        

Dwanaście podmiotów zrealizowało zadanie polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem poprzez:
​- instalację kotłów opalanych biomasą (5 budynków)
​- instalację kotła opalanego gazem (1 budynek)
​- przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (6 budynków)

Łącznie likwidacji uległo 35 pieców kaflowych oraz 28 kotłów co przyczyniło się do redukcji emisji równoważnej o 20,264 Mg/rok.
Z dofinansowania skorzystało siedem osób fizycznych oraz pięć wspólnot mieszkaniowych.
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych wyniosła 472 826,75zł z czego kwota 116.063,82zł to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku natomiast kwota 23.851,40zł do dofinansowanie z Gminy Miastko. Pozostałą kwotę podmioty zainteresowane pokryły ze środków własnych.

Niestety jednemu z mieszkańców nie udało się zrealizować planowanego zadania.

Dużym sukcesem może pochwalić się Gmina Miastko, która poprzez likwidację 63 kotłów wykonała kolejny krok w walce z powszechnie znanym "SMOG-iem".