Koło teatralne „Debiutanci” – Dlaczego nie warto... 2017-11-30 12:01:18        

Profilaktyka to świadome działanie, nastawione na jednostki lub grupy społeczne, mające na celu zapobieganie różnorodnym problemom zanim one wystąpią.


Profilaktyka z definicji jest działaniem uprzedzającym, a nie naprawczym. W tej sprawie postanowili zabrać głos uczniowie z Koła Teatralnego Debiutanci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku. Zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom ze szkoły spektakl profilaktyczny przestrzegający młodzież przed korzystaniem z używek, które są w ich zasięgu. Spektakl zachęcał do podejmowania rozważnych decyzji oraz korzystania z doświadczenia dorosłych, którzy nie pozostawiają dzieci samym sobie. Każda tego typu akcja może uchronić wielu młodych ludzi przed popadnięciem w nałogi mogące przynieść nieodwracalne skutki.