Nowi mianowani nauczyciele 2017-12-01 13:20:54        

"Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, 


kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg" - tak przysięgali nowo mianowani nauczyciele: mgr Adriana Weronika Opiela - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku i  Marek Andrzej Masznicz - nauczyciel w Przedszkolu nr 3 w Miastku.  Obydwoje wcześniej zdali egzamin przed komisją powołaną przez Burmistrza Miastka. Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela wręczył im burmistrz Roman Ramion w obecności dyrektor SP 2 Marioli Kopeć i dyrektor Przedszkola nr 3 Barbary Kiedrowskiej oraz naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miejskiego w Miastku Agnieszki Ringwelskiej.