Będzie rewitalizacja Miastka 2017-12-22 08:39:03        

W poniedziałek 18 grudnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego doszło do podpisana dwóch porozumień  pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Gminą Miastko o dofinansowanie projektów: pn. ,,Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku” oraz ,,Rozwój usług społecznych w Miastku”.


Łączna wartość obu projektów wynosi 10.960.919,26 zł, a wartość przyznanego dofinansowania to 7.732.104,57 zł.  Projekty realizowane będą w latach 2018-2020 na obszarze rewitalizacji w Miastku obejmującym ulice: Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima oraz część ul. Gen. Wybickiego i dedykowane będą mieszkańcom tej części miasta.

Dzięki udziałowi w projektach mieszkańcy, m.in. seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, a także całe rodziny, będą mogli skorzystać z szeregu działań ukierunkowanych na ich integrację społeczną. W efekcie podjętych działań wzrośnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zmodernizowana zostanie infrastruktura techniczna, zagospodarowane zostaną podwórka, wyremontowane ciągi komunikacyjne i piesze przy budynkach komunalnych i spółdzielczych.