Budżet gminy na 2018 rok 2018-01-02 12:07:52        

Głosami 10 za przy pięciu wstrzymujących się w miniony piątek, 29 grudnia Rada Miejska przyjęła budżet gminy na rok 2018. 


Budżet jest rekordowy, bo po raz pierwszy w historii Miastka przekroczył kwotę stu milionów złotych. Dochody wyniosą 91.500.000 zł, a wydatki aż 103.280.000 zł. Skąd tak wielkie pieniądze w budżecie? Największą część - 35 %, tj. 32.614.408 zł stanowić będą dochody własne. Drugą pod względem wielkości pozycją dochodów budżetowych są subwencje - 24.631.718 zł. W roku 2018 gmina otrzyma także dotacje na zadania własne i zlecone - 22.596.613 zł oraz na zadania inwestycyjne - 11.746.117 zł. Planowane wydatki z dofinansowaniem  z dofinansowaniem  ze źródeł zewnętrznych, na która Gmina Miastko ma podpisane umowy, wyniosą 20.634.666 zł, przy czym wartość dofinansowania w 2018 roku to ponad 10 milionów 500 tysięcy.