Kurs języka angielskiego i niemieckiego 2018-02-08 10:43:43        

Zapraszamy do skorzystania z kursów języka angielskiego i niemieckiego. Projekt realizowany ze współpracy z  Urzędem Marszałkowski Województwa Pomorskiego dofinansowanych z Unii Europejskiej. 


Adresowany do osób pełnoletnich, pracujących lub mieszkających na terenie województwa pomorskiego, zatrudnionych w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotach ekonomi społecznej.

Aktualnie rekrutujemy uczestników do trzech projektów:

  • Pomorska akademia Językowa- 180 godz. Kursy języka angielskiego – 398zł
  • Akademia Językowa na Pomorzu-120 godz. Kursy języka angielskiego/niemieckiego- 288zł
  • Z angielskim na plus!-180 godz. Intensywny kurs języka angielskiego – 430,60zł

Koszt uczestnictwa to 15 % wartości całego kursu. Szkolenia są dofinansowane w 85%.

Zajęcia odbywać się będą:

  • Średnio 2 razy w tygodniu po 2 godz. W godzinach popołudniowo-wieczornych lub
  • W innej organizacji dogodnej dla uczestników
  • W lokalizacjach w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy(np. szkoła, sala katechetyczna).

Kursy kończą się uzyskaniem przez każdego uczestnika certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości języka zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Grupy językowe będą liczyć średnio 10 osób, nie więcej niż 12.

Szczegółowe informacje o kursach dostępne są na stronach internetowych lub pod nr tel.: