Realizacja projektu 2014-10-01 08:01:35        

Od lutego 2014r. w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku realizowany jest projekt edukacyjny Ku doskonałości 2.edycja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, wzrost jakości usług edukacyjnych oraz podniesienie atrakcyjności oferty szkoleniowej. Projekt Ku doskonałości 2.edycja dotychczas objął wsparciem 410 uczniów (188 dziewcząt, 222 chłopców) Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Miastku. Zajęcia odbywają się w małych zespołach (51 zespołów dydaktyczno – wyrównawczych, 22 zespoły specjalistyczne, 71 zespołów pozalekcyjnych), co pozwala prowadzącym na nieco inny sposób pracy niż podczas lekcji szkolnych, pomaga w nawiązywaniu bliższych kontaktów z dziećmi, dzięki czemu każdy uczestnik projektu osiąga sukces na miarę swoich możliwości. Sprzyja temu również sposób prowadzenia zajęć poprzez niestandardowe, innowacyjne metody uczenia się i zapamiętywania Dzięki wsparciu z funduszy unijnych, Szkoła została doposażona w nowoczesne pomoce naukowe – ekrany projekcyjne (5 szt.), głośniki (3szt.), laptopy (20 szt.), projektory multimedialne(4szt.), wizualizery (3szt.), radiomagnetofony (6 szt. ), monitory (6 szt.), sprzęt nagłaśniający, filmy DVD, materiały i artykuły szkolne potrzebne na zajęcia artystyczne oraz pociągnięty został Internet obejmujący całą Szkołę. Zakupione pomoce naukowe oraz sprzęt w dużym stopniu wspomaga i uatrakcyjnia realizację zajęć projektowych. Niestety już po I etapie realizacji, z projektem pożegnali się uczniowie klas szóstych, którzy opuścili mury Szkoły. Z dniem 1 września rozpoczął się dodatkowy nabór uzupełniający obejmujący uczniów klas pierwszych.