Kalendarz imprez do nabycia 2018-03-07 13:50:35        

Ukazał się "Kalendarz imprez w roku 2018 w gminie Miastko. Skierowany jest on do mieszkańców gminy, a także do odwiedzających Miastko i okolice turystów. Stąd zawarte w nim informacje o walorach turystycznych naszej gminy i zaproszenie do odwiedzin i udziału w najciekawszych tegorocznych imprezach rozrywkowych, turystycznych i sportowych. Na kolejnych stronach folderu chronologicznie przedstawiony jest wykaz wszystkich najważniejszych imprez i innych przedsięwzięć. Podani są też organizatorzy, a część imprez wzbogacona jest zdjęciami. Dodatkowo podane są adresy do władz gminy i pozostałych organizatorów. Kalendarz wydano w nakładzie tysiąca egzemplarzy. Jest on bezpłatny i otrzymać go można w Centrum Informacji Turystycznej oraz w miasteckim ratuszu. Polecamy!