Zaproszenie do projektu językowego dla osób pracujących z Województwa Pomorskiego 2018-03-08 08:36:00        

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleń językowych finansowanym z funduszy Unii Europejskiej. Projekt „Akademia kompetencji kluczowych - szkolenia komputerowe i językowe dla pracowników” jest realizowany w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych w woj. pomorskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym) w wieku aktywności zawodowej (powyżej 25 roku życia), pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności w zakresie porozumiewania się językiem obcym. Projekt dla uczestników jest całkowicie bezpłatny.

Cel projektu:
1. podwyższenie kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych; język angielski, niemiecki i francuski
2. potwierdzenie nabycia kompetencji językowych na pełnym poziomie A, B, C certyfikatem TELC, TGLS lub innym równoważnym

Zakres projektu:
1. 240 godzin dydaktycznych szkoleń językowych dla każdej grupy (12 osób)
Uczestnicy projektu: 1. pracownicy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.
2. wiek powyżej 25 lat i 50 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych
3. zarówno kobiety jak i mężczyźni

Warunki przystąpienia do projektu:
1. udział z własnej inicjatywy
2. wypełnienie dokumentów aplikacyjnych
3. przejście testu określającego bazowy poziom umiejętności

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu: Agnieszka Kępka tel. 602-640-623, akepka@futurecentre.eu, Joanna Strychalska tel. 784-685-104, jstrychalska@futurecentre.eu.
Informacje i zapisy: www.futurecentre.eu/pomorskie-kompetencje-jezykowe