Dziś sesja Rady Miejskiej 2018-03-09 09:13:27        

O godz. 11.00 (09.03) w miasteckim ratuszu rozpoczyna się kolejne posiedzenie Rady Miejskiej. Radni wysłuchają na nim sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, a także zapoznają się z informacją o sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Przyjmą też program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miastko w roku 2018. Podejmą też szereg uchwał, m.in. dotyczących wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018 - 2027, podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podziału gminy na obwody glosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Rada ustali także plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 oraz uchwali "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Miastku sp. z o.o. na lata 2018 - 2021".