Konkurs Eko Miastko 2018 2018-04-05 09:23:31        

Celem konkursu jest wyłonienie spośród zgłoszonych zadań tych, których realizacja spowoduje redukcję substancji szkodliwych do atmosfery, a następnie dofinansowanie ich realizacji w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zwanego dalej Funduszem oraz ze środków budżetu Gminy Miastko.


Uczestnicy konkursu
- osoby fizyczne
- wspólnoty mieszkaniowe.

Zadania konkursowe:
Do konkursu mogą zostać zgłoszone zadania polegające na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:
- kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,
- pompami ciepła,
- kotłami opalanymi biomasą – UWAGA: na terenie miasta tylko kotły klasy 5-tej,
- podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków.
Lokalizacja:
Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła, znajdujących się na terenie Gminy Miastko, zasilających budynki:
- jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych;
- wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe;
- wielorodzinne, stanowiące własność Gminy Miastko.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła
w lokalach i budynkach mieszkalnych niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.

W dniu 11.04.2018r. o godz. 16:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych przedmiotowym konkursem.

Termin i miejsce składania wniosków:
- 16 kwietnia 2018 r. – 30 kwietnia 2018 r.
- Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1

Regulamin konkursu (PDF)
Formularz zdłoszeniowy (PDF)