Miliony dla seniorów i na pomoc rodzinom i dzieciom 2018-04-13 09:37:35        

         W czwartek, 12 kwietnia w Pomorskim Urzędzie Marszałkowskim marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisali kolejne sześć umów z gmin Kobylnica i Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska na dofinansowanie rozwoju usług społecznych w województwie pomorskim. 


Dzięki tym dotacjom powstaną wypożyczalnie sprzętu do rehabilitacji i inne usługi opiekuńcze dla seniorów. Dla dzieci organizowane będą podwórkowe Placówki Wsparcia Dziennego.

         Wartość wszystkich inwestycji to ponad 13,5 mln złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 stanowi ponad 11 mln zł.

         Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie jest pięć przygotowanych przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska. Jednym z nich jest projekt "Ku gwiazdom", który będzie realizowany na terenie gmin: Bytów, Miastko i Parchowo przy partnerstwie z gminą Miastko. Działania obejmą  25 rodzin i 50 dzieci oraz ich opiekunów. Podobnie jak w innych projektach, ZHP utworzy Placówkę Wsparcia Dziennego, gdzie dzieci będą mogły aktywnie spędzać czas wolny. Rodziny otrzymają wsparcie w postaci m.in. konsultacji z ekspertami. Wartość projektu to 1.943.542,02 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1.846.364,92 zł.

         We wczorajszym podpisaniu umów na dofinansowanie projektów ze strony gminy Miastko uczestniczyły: Magdalena Stankowiak, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ewa Zarychta, kierownik sekcji świadczeń pomocy środowiskowej w miasteckim MGOPS.

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska