Zapraszamy na spotkanie w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2014-10-01 08:06:26        

Zapraszamy na spotkanie w sprawie projektu Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. Burmistrz Miastka zaprasza na spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i klubów sportowych działających na terenie gminy Miastko, które odbędzie się w czwartek 09 października 2014 r. o godz. 16:00 w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Dworcowej 29 w Miastku. Tematem spotkania będzie omówienie Projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" oraz zasady powoływania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone na realizację zadań publicznych. Ze względu na istotne znaczenie tematu spotkania dla dalszej współpracy, również w zakresie finansowania organizacji pozarządowych, liczymy na Państwa zainteresowanie i zachęcamy do udziału w spotkaniu.