Nowa edycja Budżetu Obywatelskiego 2018-06-01 14:54:57        

Rada Miejska w Miastku po raz kolejny podjęła uchwałę w sprawie realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku. Na mocy tej uchwały mieszkańcy już po raz czwarty będą mieli możliwość decydowania na jakie cele zostanie przeznaczona wyodrębniona część gminnego budżetu w kwocie 300 tys. złotych.

Tylko aktywne zaangażowanie mieszkańców w etapy realizacji budżetu obywatelskiego poprzez zgłaszanie propozycji zadań do realizacji, udzielenie poparcia dla składanych pomysłów, propagowanie i rozpowszechnianie projektów oraz udział w głosowaniu pozwoli w pełni zrealizować ideę budżetu obywatelskiego i wybrać do realizacji projekty z największym poparciem lokalnej społeczności.  W ramach budżetu obywatelskiego realizowane będą zadania wybrane przez mieszkańców w głosowaniu tajnym, mieszczące się w kwocie do 50 tys. złotych, możliwe do wykonania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Od dnia 11 czerwca do dnia 20 lipca każdy mieszkaniec gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia, organizacja pozarządowa, zarząd osiedla lub rada sołecka mają możliwość zgłaszania proponowanych do realizacji zadań. Aby dokonać zgłoszenia zadania należy wypełnić formularz, poparty minimum dwudziestoma podpisami mieszkańców gminy Miastko (tzw. wykaz poparcia),  do którego należy dołączyć stosowne dokumenty. Tym razem katalog zadań możliwych do realizacji jest bardzo szeroki, gdyż obejmuje wszystkie zadania gminy za wyjątkiem zadań związanych pośrednio lub bezpośrednio z edukacją publiczną. A więc możliwe do realizacji zadania to m.in. remont ciągów komunikacyjnych, budowa placów zabaw, budowa oświetlenia, zagospodarowanie skwerów zielonych, organizacja imprez, przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych oraz wiele innych. 

Zachęcamy do składania formularzy w wersji elektronicznej poprzez platformę www.miastko.budzet-obywatelski.org.

Zgłoszenia poddane zostaną weryfikacji  przez powołaną Komisję ds. realizacji budżetu obywatelskiego. Pozytywnie zweryfikowane zadania poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców Gminy Miastko. Do realizacji przyjęte zostaną te zgłoszenia, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty 300 tys. zł. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi informacjami znajdującymi się w zakładce „Budżet obywatelski” oraz na stronie www.miastko.budzet-obywatelski.org.

Do pobrania:
1. Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2019 roku
2. Formularz zgłoszenia zadania
3. Wykaz osób popierających
4. Zgoda na udostępnienie terenu
​5. Uchwała w sprawie realizacji Budżetu Obywatelskiego w Gminie Miastko