Sesja absolutoryjna 2018-06-08 08:21:40        

         Dziś (piątek, 08 czerwca) odbędzie się sesja absolutoryjna miasteckiej Rady Miejskiej. Zanim jednak dojdzie do glosowania radnych nad absolutorium, Rada wysłucha sprawozdań, m.in. z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi", a także z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 rok, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zarządu Mienia Komunalnego, jednostek oświatowych, z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz informacji Burmistrza o działalności gminnych spółek prawa handlowego i sprawozdań finansowych Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2017.

Następnie radni przystąpi do procedowania uchwał związanych z udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Radni podejmą także inne uchwały, m.in. dotyczące przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Miastko na lata 2016 - 2019 oraz zmienia uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w roku 2018.

         Dzisiejsza sesja Rady rozpocznie się wyjątkowo o godz. 9.00 w sali herbowej miasteckiego Urzędu Miejskiego.