Jednogłośne absolutorium 2018-06-08 11:57:24        

Burmistrz Miastka Roman Ramion otrzymał absolutorium z wykonania budżetu Gminy za rok 2017. Za uchwałą absolutoryjną byli wszyscy obecni radni.

Wcześniej przedstawiono pozytywne opinie z wykonania budżetu przygotowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną miasteckiej Rady Miejskiej. Po głosowaniu burmistrz Roman Ramion podziękował wszystkim, którzy realizowali ubiegłoroczny budżet, w tym najbliższym współpracownikom - wiceburmistrz Ewie Kapłan, skarbnik Bronisławie Nielipiuk, sekretarzowi gminy Janowi Gajo oraz naczelnikom wydziałów, radnym, w tym radnemu wojewódzkiemu Mirosławowi Batruchowi, wicestaroście bytowskiemu Zbigniewowi Batko, sołtysom, kierownikom i dyrektorom oraz prezesom jednostek gminnych.

Na sesji podziękowano także za pracę paniom, które zrezygnowały z funkcji - sołtys Bobięcina Katarzynie Wiśniewskiej i sołtys Wałdowa Annie Palińskiej.