Miłosne historie po polsku i litewsku 2018-09-12 15:02:50        

         Staraniem Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego, a przede wszystkim jego przewodniczącego Bogusława Szkwarka ukazała się bardzo ciekawa publikacja zatytułowana "Miłosne historie ukryte w starych fotografiach. Wspomnienia seniorów z Miastka i Tytuvenai".  Wydana w formacie A3 prawie 50-stronicowa gazeta-książka została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej oraz Gminy Miastko w ramach Projektu Erasmus+.  Publikację przygotowało 28 uczniów pod okiem Bogusława Szkwarka i Jana Ozymko, a także Genute Karpiniene i Rimantasa Levickasa - czternastka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku i tyle samo z Gimnazjum w Tytuvenai na Litwie. Z miastem tym od prawie dziesięciu lat Miastko rozwija współpracę. Trwa też wymiana grup młodzieży. Ostatnim projektem realizowanym wspólnie przez młodzież i nauczycieli obu szkół był właśnie ten dotyczący historii miłosnych. Przez dziesięć miesięcy młodzież w Miastku i Tytuvenai zbierała materiały do ksiązki, rozmawiając z babciami i dziadkami lub rodzicami, a także znajomymi, którzy opowiadali o swym zauroczeniu partnerem lub partnerką, a następnie  o miłości, która trwa do dzisiaj. Młodzież z Miastka wyjechała też na prawie dziesięciodniowe warsztaty na Litwę, gdzie wspólnie pracowała z uczniami z Tytuvenai, redagując teksty. Ciekawe były konkluzje i rady wypowiadane przez najstarsze pokolenie, skierowane do młodych rozmówców.  - Miejcie marzenia i je spełniajcie! Nasze doświadczenie mówi wiele: bądźcie wolni. Bądźcie dobrymi i uczciwymi osobami. Życzymy wam szczerości, wrażliwości i uśmiechu na twarzy, ponieważ młodość jest najpiękniejszym okresem życia! - mówili najstarsi rozmówcy. Każda rozmowa czy artykuł są  bogato ilustrowane, począwszy od dawnych, unikatowych zdjęć ze ślubów i wesel, aż na teraźniejszych zdjęciach kończąc.

         Młodzi dziennikarze, redagując teksty, mieli sporo pracy. Najpierw pisali je w swoim ojczystym języku, a potem tłumaczyli na język angielski po to, by można je było przetłumaczyć na język polski i litewski. W tej sytuacji połowa gazety-książki wydana jest w języku polskim, a druga z tym samymi tekstami po litewsku.

         Wsparcia merytorycznego w redagowaniu tej publikacji udzielił Konrad Remelski, naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Miastku a technicznego - Bartosz Formela, nauczyciel-informatyk z miasteckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Wydawnictwo to warto polecić nie tylko polskim i litewskim bohaterom artykułów i ich rodzinom, ale także pozostałym mieszkańcom miast partnerskich - Miastka i Tyutuvenai.