Litwini z Polakami dla Ukrainy 2014-10-01 09:54:45        

We wtorek, 30 września rozpoczęła w Miastku swą sześciodniową wizytę prawie 20-osobowa grupa Litwinów z Gimnazjum z miasta partnerskiego Tytuvenai. Przyjechali na zaproszenie Miasteckiego Stowarzyszenia Oświatowego i dyrekcji oraz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. Wspólnie z polskimi uczniami będą realizować projekt „Wolność jest siłą”, na który Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe pozyskało z Programu Eramsus Plus ponad 9 tysięcy Euro. W programie pobytu Litwinów w Miastku są warsztaty językowe – „Poznajemy język sąsiada” oraz opracowanie tematycznych mini słowników polsko-litewskich. Zaplanowano też wieczór międzykulturowy – karaoke po polsku, litewsku, kaszubsku i ukraińsku, a także warsztaty artystyczne i wieczór międzykulturowy n.t. „Dzieje i kultura naszego regionu”. W czwartek, 02 października młodzież litewska i polska weźmie udział w międzynarodowej konferencji na temat możliwości nawiązywania współpracy gospodarczej pomiędzy Tytuvenai a Miastkiem, a w piątek pojedzie do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Podsumowaniem warsztatów artystycznych będzie sobotni (04 października) koncert słowno-muzyczny „Wolność jest siłą” na rzecz mieszkańców Ukrainy w wykonaniu tej właśnie młodzieży. Koncert odbędzie się o godz. 16.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, na który organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych.