10 lat warsztatów poetyckich w Miastku 2018-10-10 08:29:59        

Prawie stu poetów, kilkunastu wykładowców, dziesięć tomików poezji, setki wierszy, w tym wiele o Miastku i okolicach to efekt  dziesięciu ogólnopolskich warsztatów poetyckich "Pomost" organizowanych przez warszawskie Stowarzyszenie Literackie i Gminę Miastko.

         Od dziesięciu lat co roku na przełomie kwietnia i maja do Miastka, Turowa lub Trzcinna zjeżdżali poeci z całego kraju. Najwięcej z Warszawy i Trójmiasta. Przez kilka dni pod okiem wybitnych fachowców od poezji szlifowali swój warsztat, tworząc, tworząc i tworząc. Warsztaty prowadzili także pomysłodawcy tego przedsięwzięcia - poeci - Dorota Ryst z Warszawy i Sławomir Płatek z Gdańska. Za każdym razem organizowano poetom wycieczkę krajoznawcza po gminie po to, by ją poznali i nabrali weny do pisania o naszej gminie. W trakcie jednego z warsztatów ogłoszono konkurs na hasło promocyjne gminy. Wygrało "Miastko - brama do natury" autorstwa miastczanki Anity Wiśniewskiej.

         W corocznych warsztatach poza Anita uczestniczyła także druga mieszkanka Miastka - Jowita Opyd, która wspomagała poetów także muzyką. Pokłosiem kwietniowo-majowych spotkań było wydanie tomiku wierszy. W almanachach warsztatów znajdowały się najciekawsze wiersze powstałe w czasie pobytu w gminie Miastko. Almanach promowany był w trakcie październikowych spotkań w Miastku. Tak było i tym razem. Na spotkanie w Centrum Informacji Turystycznej zjechali poeci, którzy recytowali swe i kolegów wiersze. W drugiej części spotkania odbyło się spotkanie autorskie z Anitą Wiśniewską, które prowadził Sławomir Płatek. Staraniem Salonu Literackiego został wydany tomik poezji Anity zatytułowany "Oddawanie zimna". Dzięki warsztatom Anita wyrosła na profesjonalna poetkę, która rezyduje teraz w Warszawie i tak rozwija swój literacki talent. Anita wspominając swoje początki, nie zapomniała o "poetyckich korzeniach", dziękując za odkrycie jej talentu przez nauczycielkę Irenę Remelską w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury.