Dyrektor PMDK nagrodzona na Jubileuszowym Sejmiku 2018-10-10 13:33:47        

W dniu 3 października br. podczas  uroczystego otwarcia XXV Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego odbywającego się w Krakowie Dyrektor PMDK p. Lucyna Lubieńska otrzymała prestiżowe wyróżnienie – Odznakę Honorową i Dyplom Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego za wybitne zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz wychowania i edukacji pozaszkolnej oraz aktywnego wspierania stowarzyszenia.


Na Jubileuszowym Sejmiku  ph.  „Niepodległa-źródłem inspiracji wychowawczych i artystycznych”, spotkało  się  około stu pięćdziesięciu dyrektorów  i nauczycieli z placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski. Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury  w Miastku reprezentowały: dyrektor p.Lucyna Lubieńska i wicedyrektor p. Grażyna Jamniak . W czasie trzydniowego pobytu wszyscy uczestniczyli  m.in.  w sympozjum, warsztatach tematycznych , koncercie jubileuszowym, historycznym  spacerze po Krakowie. Sejmik zakończono moderowanym forum dyskusyjnym.

   Zdobyta  wiedza  oraz doświadczenie podczas sejmiku są dla jego uczestników cennym materiałem do refleksji i wyzwaniem do nowych działań.