Program Kultura – Interwencje 2019 – II nabór 2019-06-10 11:11:23        

Już po raz drugi w tym roku Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2019.


Celemprogramu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2019 są:

Realizacja zadań w programach Narodowego Centrum Kultury odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Nabór wniosków trwa do 1 lipca 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

 

https://fundusze.ngo.pl/293487-program-kultura-interwencje-2019-ii-nabor.html?nws_important=e3022c62-c36b-4761-930a-229972631110&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=10.06.2019