Uczniowie z Łodzierzy oddali krew 2015-03-11 09:10:52        

W dniu 10.03.2015 r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy zawitał Mobilny punkt poboru krwi z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku. Do akcji krwiodawstwa przystąpiło wielu chętnych, ale nie wszyscy mogli oddać krew ze względów zdrowotnych. Łącznie krew oddało 19 osób, którzy oddali 8,5 l krwi-komentuje Irena Wirkus pielęgniarka szkolna, koordynator akcji krwiodawstwa w ZSP w Łodzierzy. W ubiegłym roku szkoła z Łodzierzy zajęła pierwsze miejsce w województwie pomorskim w ilości oddanej krwi w przeliczeniu na jednego ucznia.