Umowa na miliony podpisana 2019-10-03 14:45:29        

Dziś (czwartek, 03.10) w miasteckim Centrum Informacji Turystycznej marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podpisał z burmistrz Miastka Danutą Karaśkiewicz umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – element „wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne. Dziewięćdziesiąt procent udziału w tym projekcie ma Miasteckie Towarzystwo Gospodarcze. Powstanie 256 instalacji fotowoltaicznych i 14 pomp ciepła - to u prywatnych inwestorów. Z kolei Gmina zainstaluje fotowoltaikę na siedmiu swych obiektach. Gmina otrzymała 82,60 procent dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 11,5 miliona złotych.

Jednocześnie marszałek Struk podpisał umowę z burmistrzem Bytowa Ryszardem Sylką na dofinansowanie kwotą 281.893 zł projektu rewitalizacji dworca kolejowego. W uroczystości w CIT uczestniczył także poseł Stanisław Lamczyk, kandydat na senatora RP i Iwona Ryckiewicz, kandydatka na posła - oboje z ramienia Koalicji Obywatelskiej, a także Jan Kleinszmidt - przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Pomorskiego.

Burmistrzowie Miastka i Bytowa otrzymali z rąk marszałka symboliczne czeki. Nie kryli zadowolenia z przyznanych dotacji, a marszałek Struk chwalił władze obu gmin, a także zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego z prezesem Aleksandrem Szopą na czele - za olbrzymi wkład pracy na rzecz ochrony środowiska w naszym regionie. Na zakończenie wizyty w Miastku marszałek Struk wraz z innymi gośćmi odwiedził miastecki Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, by zapoznać się z funkcjonowaniem klasy technikum urządzeń i systemów techniki odnawialnej.