Polsko-litewska konferencja o współpracy handlowej i gospodarczej 2014-10-06 14:13:00        

W miniony czwartek, 02 października w Centrum Informacji Turystycznej odbyła się  konferencja poświęcona możliwościom nawiązywania współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami rejonu Kelmė  i partnerskiej gminy Tytuvėnai  a przedsiębiorcami z gminy Miastko. Ze strony litewskiej wzięli w niej udział: Romas Čerkauskas -  starosta Tytuvenai, Algis Krutkivicius, który w merostwie jest zastępcą  naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu, starosta – Valdas Ivanauskas, a także biznesmen Vytautas  Sirusas, biznesmen  Gintautas Astasauskas, który jest też nauczycielem i myśliwym oraz  Nijole Astasauskiene – kierownik wydziału sztuki Gimnazjum w Tytuvėnai . W składzie delegacji był  także Edmundas Zaleckas – naczelnik stacji kolejowej.  Gośćmi konferencji była także  szesnastosobowa grupa młodzieży z Gimnazjum w Tytuvenai  wraz z opiekunami – Genute Karpiniene i Rimantasem Levickasem. Na czele polskiej  strony stali – burmistrz Miastka Roman Ramion i przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Borowski. W konferencji uczestniczyli miasteccy przedsiębiorcy i handlowcy, w tym zrzeszeni w Miasteckim Towarzystwie Gospodarczym.
Miłym akcentem rozpoczynającym konferencję był występ młodego artysty z Litwy Karolisa Levickasa, a także prezentacja filmu promującego Litwę. Okazuje się, że Litwa jest największym partnerem handlowym Polski wśród krajów bałtyckich. W 2013 roku obroty obu krajów wyniosły 3,4 mld euro i były dwa razy większe od wymiany Polski z Łotwą i ponad 3,5 razy większe od obrotów z Estonią. W ciągu ostatnich 20 lat obrót handlowy Polski i Litwy wzrósł 23-krotnie i był większy od obrotów z Indiami czy Kanadą, a w wymiarze europejskim – większy aniżeli wymiana Polski ze Szwajcarią, Finlandią, Białorusią czy Irlandią. W imporcie z Polski dominują wyroby przemysłu chemicznego i elektromaszynowego oraz artykuły rolno-spożywcze. Polska kupuje z Litwy głównie produkty mineralne, artykuły rolno-spożywcze oraz wyroby przemysłu chemicznego. Zdaniem analityków gospodarczych, perspektywy wymiany handlowej Polski i Litwy są dobre, gdyż są ku temu sprzyjające warunki – tendencja wzrostu PKB w obu krajach, nowa unijna perspektywa finansowa, która przyczyni się do wzrostu inwestycji, uruchomienie mostu energetycznego łączącego Polskę i Litwę – umożliwi obrót energią elektryczną. W kontaktach gospodarczych pomiędzy Litwą a Polską obserwuje się też  duże zainteresowanie polskich firm litewskim rynkiem budowlanym,  który się aktywizował w ciągu ostatnich dwóch lat w związku z rozpoczętymi na Litwie na dużą skalę  pracami termo modernizacyjnymi wielorodzinnych bloków mieszkalnych.
W swym wystąpieniu burmistrz Roman Ramioon przedstawił informacje z pięcioletniej współpracy pomiędzy Miastkiem a Tytuvenai, a także zachęcił do podjęcia wspólnych polsko-litewskich działań gospodarczych. Głos zabrał też starosta Romas Čerkauskas oraz biznesmen Vytautas Sirusas, który w imieniu swej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców omówił możliwości nawiązania współpracy z miastczanami.
Przerwa kawowa była okazją nie tylko do prezentacji lokalnych wyrobów litewskich, ale przede wszystkim do rozmów o biznesie. Po przerwie głos zabierali przedstawiciele miasteckich przedsiębiorców, m.in. Bożena Kacperska z firmy Aquamar, przedstawiciel firmy Dejcomp-Laminaty, Halina Chadeja-Dżugalik – prezes Decor-Trends w Łodzierzy, Bolesław Prondziński – prezes Ex-Pro Wałdowo i Aleksander Szopa – prezes MTG, którym w swym wystąpieniu m.in. podziękował władzom gminy za dotychczasową dobrą współpracę. Miasteccy przedsiębiorcy wymienili się też danymi adresowymi, wręczyli materiały promocyjne dotyczące działalności swych firm, a przedstawiciele Urzędu Miejskiego zobowiązali się (jeżeli będzie taka potrzeba) do zorganizowania wyjazdu studyjnego na Litwę, gdzie na miejscu będzie można się zapoznać z możliwościami współpracy polsko-litewskiej .