Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko 2019-11-05 08:00:59        

Stosownie do zapisów art. 38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 2204) - Burmistrz Miastka  odwołuje  ogłoszony na dzień 15 listopada 2019r.  I nieograniczony przetarg ustny w zakresie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka numer 2/3, położonej w obrębie Tursko, gm. Miastko. Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana powierzchni nieruchomości z 0,1086 ha na  0,1112 ha, związana z nowym pomiarem wynikającym z operatu przyjętego do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego pod numerem P.2201.2019.1999.
Informacja o odwołaniu przetargu zostaje wywieszona na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, oraz zamieszczona na stronach internetowych : www.miastko.pl,  www.bip.miastko.pl.