Dzień Otwartej Szkoły w Łodzierzy 2015-03-16 14:01:14        

Dzień Otwartej Szkoły organizuje w piątek 20 marca Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Placówka postara się zachęcić  gimnazjalistów do rozpoczęcia nauki w ZSP. Dyrekcja placówki zaprasza gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną. W godzinach od 9.00 do 13.00 będzie można zwiedzić szkołę, w tym sale dydaktyczne, pracownie do przedmiotów zawodowych oraz salę sportową.
- Ponadto udzielimy szczegółowych informacji na temat kierunków kształcenia w naszej szkole, czyli technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum spedycji - mówi dyrektor Mariusz Treder. - Przedstawimy ofertę edukacyjną dotyczącą zasadniczej szkoły zawodowej, czyli klas o profilu kucharz, sprzedawca i klas wielozawodowych. 
Uatrakcyjnieniem tego dnia będzie „Dzień Języków Obcych” przygotowany przez młodzież szkolną.