Wolność jest siłą – wspólny polsko-litewski projekt 2014-10-07 11:10:57        

Przez tydzień 32-osobowa grupa młodzieży, w tym połowa to młodzi Litwini z Gimnazjum w Tytuvenai na Litwie, a druga – uczniowie miasteckiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych - realizowała wspólny projekt Miasteckiego Towarzystwa Oświatowego - "Wolność jest siłą". Jego celem była integracja młodzieży obydwu państw poprzez udział w warsztatach artystycznych, fotograficznych i językowych, a przede wszystkim poprzez wspólne działania związane z przygotowaniem paczek na Ukrainę i zorganizowaniem koncertu charytatywnego. Na realizację projektu Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe pozyskało z Programu Eramsus + ponad 9 tysięcy Euro. Uczestnicy projektu mieszkali w internacie ZSOIT, gdzie opócz pomieszczeń Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury odbyła się większość zajęć, między innymi warsztaty językowe - "Poznajemy język sąsiada" oraz opracowanie tematycznych mini słowników polsko-litewskich. Odbył się też wieczór międzykulturowy – karaoke po polsku, litewsku, kaszubsku i ukraińsku, a także warsztaty artystyczne i wieczór międzykulturowy n.t. „Dzieje i kultura naszego regionu”. Młodzież była także w Szymbarku oraz na konferencji w Centrum Informacji Turystycznej dotyczącej możliwości nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych. Kulminacją projektu był sobotni (04 października) koncert słowno-muzyczny "Wolność jest siłą" na rzecz mieszkańców Ukrainy w wykonaniu tej właśnie młodzieży. Koncert bardzo się podobał, bowiem młodzież bardzo się zaangażowała w jego przygotowanie. A niektóre "kawałki" jak np. występ Karolisa Levickasa czy jego kolegów był znakomity. Sporo było piosenek, a nawet ludowy taniec litewski w wykonaniu Polaków i Litwinów, a w finale wszyscy zaśpiewali znany przebój M. Jacksona. W trakcie koncertu udało się zebrać kilkaset złotych, za które zakupiono przybory szkolne, które zostaną przesłane do uczniów na Ukrainę – do strefy, w której odbywają się walki. Miastecki projekt wypadł znakomicie, a wielka w tym zasługa prezesa MTO Bogusława Szkwarka i jego współpracowników.