Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego już wkrótce 2020-02-04 12:13:56        

   Po okresowej przerwie w realizacji zadania spowodowanej koniecznością uzyskania zezwoleń na zniszczenie gatunków chronionych porostów oraz gniazd i dziupli ptasich wykonawca przystąpił do organizacji frontu robót. Gmina Miastko uzyskała stosowne decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, umożlwiające realizację inwestycji. 

Z dniem 07.02.2020 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, która będzie obowiązywała do zakończenia realizacji inwestycji, tj. do dnia 03.09.2020r.  W związku z powyższym należy przygotować się na utrudnienia w korzystaniu z ulicy Bolesława Chrobrego. Informujemy, że podczas trwającej przebudowy z ulicy będą mogli korzystać właściciele i użytkownicy przyległych nieruchomości. 
Za powstałe utrudnienia Przepraszamy