Prace budowlane przebudowy ul. Chrobrego nabierają tempa 2020-02-10 15:52:37        

Po okresowej przerwie spowodowanej koniecznością uzyskania stosownych zezwoleń na zniszczenie  gniazd ptasich i stanowisk porostów objętych ochroną, wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych. Zgodnie z warunkami decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dokonano wycinki  drzew. Decyzja określa m.in. zgodę na zniszczenie porostów objętych ochroną poprzez usunięcie 3 drzew przy ul. Bolesława Chrobrego oraz zniszczenie gniazd ptasich, ptaków objętych ochroną poprzez usunięcie 16 drzew.

W celu minimalizacji i kompensacji negatywnego oddziaływania wymienionych w decyzjach czynności na gatunki chronione  gmina zobowiązana jest m.in. do dokonania nasadzeń 54 drzew ,  zawieszenia 15 skrzynek lęgowych i  zachowania  trzech drzew  z dziuplami.