Więcej miejsc postojowych przy Ledniku 2020-02-11 09:13:22        

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na drodze gminnej prowadzącej do kąpieliska miejskiego przy jeziorze Lednik, urządzono wzdłuż drogi dodatkowe miejsca postojowe.

Uporządkowana została również część terenu przyległego do ul. Jeziornej, należącego do gminy, na którym powstał parking szutrowy. W celu lepszego i bezpiecznego wykorzystania nowych miejsc postojowych, zmienione zostanie oznakowanie drogowe