Przemiana Kaczego Dołka 2015-04-08 08:46:37        

W ramach XXI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie "Miejsca Młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież". Postanowiliśy zorganizować badanie pod nazwą "Zaplanujcię okolicę". Obszar, którym się zajeliśmy na terenie naszego miasta to "Kaczy Dołek". Przygotowaliśmy pytania badawcze, przy pomocy których chcieliśmy się dowiedzieć jak wykorzystac to miejsce, jakich rzeczy tam brakuje i jakie są oczekiwana mieszkańców co do tego miejsca. Następnie wykonaliśmy dokumentację, na którą złożyły się mapa, plakat "Kaczego Dołka", zdjęcia oraz krótkie filmowe sprawozdanie. Na podstawie przeprowadzonego badania wyciągneliśmy następujące wnioski dotyczące "Kaczego Dołka":
a) miejsce to powinno spełniać funkcję rekreacyjno-sportową
b) powinny się tam znajdować następujące obiekty: amfiteatr, skatepark, fontanna, boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, rabaty kwiatowe, zjazdy dla wózków, wyporzyczalnia sprzętu sportowego, ławki z oparciami, toalety
c) atrakcyjność tego miejsca powinna przyciągnąć szerokie rzesze młodzieży, dzieci, a także osób starszych, by w sposób bezpieczny, przyjemny i interesujący spędzać każdą wolną chwilę.