Dyżury radnych Rady Miejskiej w Miastku 2015-04-10 14:52:34        

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku – p. Jan Basara - w każdy piątek w godz. od 12.00 do godz. 14.00 – tel. 0598570781 lub 0598570782.
- Radni Klubu  Radnych Platformy Obywatelskiej (p. Danuta Karaśkiewicz, p. Bogdan Stanisz, p. Czesław Żmidziński - w każdy wtorek od godz. 18.00  do godz. 19.00 .
- Radny – p. Radosław Wójtowicza – Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańców Miastka  -  w każdą środą w godz. od 12.00  do godz. 15.00 ,
- Radni Klubu Radnych MPO Samorządność (p. Jolanta Chmielewska, p. Tomasz Borowski i p. Mieczysław Czarnecki)  -  w każdy czwartek w godz. od 13.00 do godz. 15.00,

Radni:
- Klubu Radnych Mieszkańców Miastka i Gminy Miastko   – p.  Marceli Grzywacz i p. Tomasz  Śmietana,
- Klubu  Radnych  Romana Ramiona – p.  Wiesław Broniszewski, p. Teresa Lipka, p. Piotr Milda, p. Witold Zajst -  przyjmują po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym – tel. 0598570781 lub 0598570782.