Nałogi gaszą nadzieję 2015-04-10 14:55:28        

Oddział dziecięcy Biblioteki Publicznej w Miastku ogłasza konkurs plastyczny p.h. "Nałogi gaszą nadzieję"
Celem konkursu jest:
- zwrócenie szczególnej uwagi na problemy wynikające z nadużyć takich nałogów, jak alkoholizm, narkomania, przemoc
- zapoznanie ze skutkami uzależnień
- poznanie różnych sposobów leczenia tych uzależnień
- uświadomienie dzieciom potrzeby właściwego zagospodarowania własnego wolnego czasu
- doskonalenie umiejętności plastycznych.

Regulamin konkursu:
Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat . Oczekujemy prac plastycznych wykonanych dowolną techniką, w formacie A4. Prace konkursowe oceniać będzie powołana przez Dyrektora Biblioteki komisja. Każda praca powinna zawierać dane: imię i nazwisko, wiek uczestnika, nazwisko opiekuna, adres i nr telefonu placówki. Termin składania prac : 8 maj 2015 r. - Oddział dla dzieci w Bibliotece Publicznej, ul. Dworcowa 29 , 77 – 200 Miastko . Finał konkursu i wręczenie nagród przewidujemy 14 maja 2015r. o godz. 11 : 00 w Bibliotece Publicznej. Dla zwycięzców przewidziano nagrody oraz dyplomy.