Światowy Dzień Zdrowia 2015-04-16 09:45:04        

W dniu 14.04.2015 r.  odbyła się akcja profilaktyczna w formie festynu środowiskowego z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku.
Tematem przewodnim tegorocznych obchodów było: Bezpieczeństwo żywności. Mieszkańcy Miastka oraz uczniowie mogli skorzystać   z bezpłatnego pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru w organizmie, zapoznać się z obliczeniami wskaźnika BMI, obejrzeć prezentację na temat bezpieczeństwa żywności „Z pola na nasz stół” oraz zasięgnąć informacji na temat zdrowej i bezpiecznej żywności.
Dla  uczniów ZSOiT, Gimnazjum, SP nr1, SP nr2 oraz dzieci  z Przedszkola nr1 przygotowano konkursy, pokaz doświadczenia dot. zdrowej żywności oraz piosenki. Dodatkową atrakcją był kiermasz zdrowej żywności. Uczniowie przeprowadzili również sondę uliczną oraz happening wśród mieszkańców Miastka na temat świadomości i bezpieczeństwa żywności.
Akcja została zorganizowana przy współpracy z Miejsko-Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szpitalem Miejskim   w Miastku i Wydziałem Rozwoju Lokalnego UM w Miastku.