Pożegnanie Izabeli Klasy 2015-04-24 13:46:14        

Na piątkowej sesji Rady Miejskiej władze gminy uroczyście pożegnały Izabelę Klasę, naczelnika Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Miastku. Burmistrz Roman Ramion i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Basara podziękowali Pani Naczelnik za 25 lat przepracowanych w samorządzie Gminy Miastko, w tym za 10-letnie kierowanie kluczowym dla rozwoju gminy i regionu wydziałem. - Pani osobiste zaangażowanie i wdzięk osobisty, ale przede wszystkim nadzór nad prawidłowym planowaniem, projektowaniem, uzgadnianiem i wykonawstwem w ogromnym zakresie przyczyniły się do rozwoju gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej, budownictwa i wszystkich inwestycji w gminie - od placów zabaw poczynając poprzez wszystkie sieci, chodniki, drogi, mieszkania i zakłady produkcyjne, na nowoczesnych instalacjach wykorzystujących odnawialne źródła energii - kończąc - napisał burmistrz w specjalnym podziękowaniu. Jednocześnie podziękował Pani Naczelnik "za sumienne, wzorowe i nienaganne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków oraz odpowiedzialność, jaka przyjęła Pani Klasa na siebie, kierując najtrudniejszą dziedziną życia gospodarczego gminy Miastko".