Konsultacji Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 2015-05-04 14:17:06        

Zapraszamy do konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Bytowskiego na lata 2015-2022. Treść informacji: Powiat Bytowski zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Bytowskiego na lata 2015-2022”. Celem konsultacji jest zapoznanie Państwa z w/w dokumentem, przedstawienie zawartych w nim założeń oraz zebranie uwag i opinii. Poddawany konsultacjom projekt dokumentu powstał we współpracy z przedstawicielami samorządów, firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Konsultacje trwają od 30.04.2015 r. – 04.06.2015 r. Uwagi do Strategii należy składać na formularzach konsultacji przesyłanych pocztą elektroniczną na adres strategia@powiatbytowski.pl