Uczniowie Zespołu Szkół w Dretyniu na wymianie w Niemczech 2015-05-12 09:58:21        

W dniach od 3 maja do 9 maja 2015 roku grupa 25 uczniów z Zespołu Szkół w Dretyniu przebywała wraz z dyrektorem Pawłem Biernackim, nauczycielkami p. Anitą Wierzchoń i p. Ewą Kowalik oraz przewodniczącym Rady Rodziców Sławomirem Mnichem w miejscowości Gartow, która leży w Dolnej Saksonii, 130 km od Hamburga w Niemczech. Wymiana młodzieży miała na celu zapoznanie ze zwyczajami, szkołą, kulturą i życiem codziennym Niemców. Ponadto uczniowie mieszkając u rodzin niemieckich mieli okazję poznać bliżej swoich rówieśników ich codzienność, obowiązki i zainteresowania. Bardzo ważnym aspektem wymiany była motywacja do nauki języków obcych (j. niemieckiego i j. angielskiego). Uczniowie mieli okazję przekonać się osobiście o tym, jak ważna jest umiejętność komunikowania się za granicą. Podczas pobytu uczniowie zwiedzili m.in. Luneburg – miasto z historyczną zabudową, Muzeum Soli, jeden z największych parków rozrywki w Europie - Heide-Park, odbyli wycieczkę rowerową wzdłuż Łaby, podczas której przeprawiali promem przez rzekę. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli także w zajęciach lekcyjnych poznając m.in. metody nauczania i program szkoły niemieckiej. Od tego roku szkoła w Gartow zmieniała nazwę na Grund und Oberschule Gartow. Do części szkoły podstawowej uczęszczają dzieci od 6 do 10 roku życia. Następnie kontynuują naukę w Oberschule od klasy 5 do 10 lub wybierają gimnazjum w miejscowości Luchow oddalonej od Gartow o 10 km. W związku ze zminą nazwy i strukturą szkoły dyrektorzy Andreas Witow z Gartow i Paweł Biernacki z Dretynia podpisali umowę o dalszej współpracy szkół, polegającej na corocznej wymianie uczniów. Wymianę, dzięki napisanemu przez Zespół Szkół w Dretyniu i Grund und Oberschule w Gartow programowi, współfinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie oraz Urząd Miejski w Miastku.