Podsumowanie V edycji konkursu Społecznie Aktywni 2015-05-22 11:18:13        

20 maja 2015 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników V edycji konkursu „Społecznie aktywni” Celem ogłoszonego przez nas konkursu było pobudzenie aktywności lokalnej poprzez wspieranie realizacji pomysłów inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego . Był on prowadzony z myślą o grupach nieformalnych, które podejmują wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W trakcie naboru wpłynęło 9 wniosków. Wszystkie spełniły wymogi formalne i zostały przekazane do oceny przez Komisję Konkursową. W trakcie obrad wybrano 5 najlepszych inicjatyw. W konkursie do rozdysponowania była kwota 5 300zł. Kwota to została rozdzielona na trzy miejsca na podium oraz dwa wyróżnienia. LAUREACI KONKURSU SPOŁECZNIE AKTYWNI I miejsce- Rada Sołecka w Miszewie - Baw się tańcem” II miejsce - AEROBIC CLUB z Trzcinna - ROZŚPIEWANA ŚWIETLICA II miejsce- DEKA czyli Dretyńska Ekipa Kobiet Aktywnych - Kobiety w akcji!!! Animacja kobiet w Dretyniu Wyróżnienia przyznano: „Lokalnym” z Suchorza za inicjatywę „Tu urodzeni - tu zakorzenieni” oraz Kreatorom Oszczędzania za projekt pn. Od Złotówki do Stówki Wszyscy laureaci otrzymali symboliczne czeki o wartości odpowiednio: 1300 zł za I miejsce, 1200 za II miejsce, 1100 zł za 3 miejsce i 850 zł za wyróżnienia. Symboliczne czeki wręczali - burmistrz Miastka Roman Ramion i wójt Trzebielina Tomasz Czechowski.