Tydzień Dobrych Uczynków 2015-05-25 14:48:45        

W Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku od 11 do 19 maja była przeprowadzona akcja pod nazwą " Tydzień Dobrych Uczynków". Głównym organizatorem tej akcji był Szkolny Klub Wolontariatu i jej opiekunka pani Julia Remelska. Celem tej akcji było kształtowanie postaw prospołecznych u uczniów, wskazanie na konieczność pomagania sobie nawzajem  i szanowanie pracy swojej i innych. Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą miała za zadanie wykonać dobry uczynek, wymyślony przez siebie. Po wykonaniu wychowawca zapisywał na kartce wykonany uczynek i umieszczał go na tablicy informacyjnej.  Akcję rozpoczął i zakończył SKW zbiórką pieniężną dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu i krótka scenką o pomaganiu pt; "Bohater potrzebny od zaraz". Podsumowanie akcji uczniowie mogli obejrzeć w postaci prezentacji multimedialnej. A oto lista dobrych uczynków wykonanych przez poszczególne klasy:

Szkolny Klub Wolontariatu - rozdawał pracownikom szkoły jabłuszka z cytatem Jana Pawła II , zbiórka pieniężna dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu i scenka " Bohater potrzebny od zaraz";
Klasa 0a - podlała kwiatki na holu i w stołówce szkolnej;
Klasa 0b - zorganizowała zbiórkę zabawek i przekazała je do "Niebieskiego pokoju";
Klasa Ia - posprzątała swoją salę;
Klasa Ib - zorganizowała zbiórkę przyborów szkolnych dla uczniów z naszej szkoły;
Klasa Ic - posadziła dwa świerki i posprzątała plac zabaw;
Klasa IIa - podarowała wszystkim klasom kwiatek w doniczce;
Klasa IIb - porządkowała książki w bibliotece:
Klasa IIIa - zorganizowała zabawy integracyjne z innymi uczniami:
Klasa IIIb - posadziła tuję przed szkołą;
Klasa IVa - umyła trybuny szkolne;
Klasa IVb - rozdawała losy z przyjemnymi hasłami i miłymi życzeniami;
Klasa Va - zorganizowała zbiórkę żywności i przekazała  je do Caritasu;
Klasa Vb - posprzątała plac zabaw;
Klasa VIa - przygotowała poczęstunek w postaci soku i ciasta  dla społeczności szkolnej;
Klasa VIb - posprzątała górny hol i salę numer 27.