25 lat Samorządu Gminy Miastko 2015-06-01 13:38:13        

W miniony piątek (29 maja) obchodziliśmy 25-lecie funkcjonowania odrodzonego miasteckiego Samorządu. Święto to władze gminy uczciły koncertem muzycznym w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Miastku. Na uroczystość zaproszono wszystkich radnych siedmiu kadencji, a także innych pracowników samorządowych ostatniego 25-lecia. Wśród gości był m.in. Henryk Szarbiewski - pierwszy burmistrz Miastka.  Minutą ciszy uczczono pamięć tych samorządowców, którzy zmarli. Koncert był bardzo ciekawy, a na początek wystąpiła szkolna orkiestra, kierowana przez Wiesława Nizio. Potem były popisy pianistów, skrzypków i innych instrumentalistów. Z recytacją poezji wystąpiły też dzieci z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Miastku, przygotowane przez Irenę Remelską. Wielkie podziękowania za organizację koncertu należą się dyrektorowi szkoły Wiesławowi Orłowskiemu, akompaniatorce Irinie Rengach, prowadzącej koncert Katarzynie Bąk i Wiesławowi Nizio.

Po uroczystości w Szkole Muzycznej goście zebrali się w Centrum Informacji Turystycznej, gdzie był czas na wspomnienia o siedmiu kadencjach, 278 sesjach, na których podjęto 2696 uchwał.

Pierwsza kadencja 1990 - 1994
W maju 1990 roku w mieście i gminie Miastko trwały przygotowania do wyborów. Wydzielono 14 okręgów wyborczych w mieście i dziesięć w większych wsiach. Mieszkańcy mieli wybrać 24 radnych. W niedzielę, 27 maja wybory w gminie Miastko przebiegały bez problemów, a pierwsza historyczna sesja Rady Miasta i Gminy odbyła się w kilka dni po wyborach samorządowych. Po ślubowaniu nowo wybranych radnych dokonano wyboru przewodniczącego rady. Został nim Rajmund Rutkowski, lekarz pneumolog z miasteckiego szpitala, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego.  Rada przyjęła tymczasową nazwę - Rada Miejsko-Gminna w Miastku. Radni przedstawili kandydatury na funkcję burmistrza: Wiesława Rembielińskiego, Tadeusza Domżalskiego i Henryka Szarbiewskiego. 13 czerwca w czasie sesji z kandydowania zrezygnował Wiesław Rembieliński. Ostatecznie w wyborcze szranki stanęli - dotychczasowy naczelnik gminy Henryk Szarbiewski i przedsiębiorca Tadeusz Domżalski. W wyniku głosowania pan Szarbiewski uzyskał 14 głosów, a jego kontrkandydat - 9. Na kolejnej sesji rada zamierzała wybrać wiceburmistrza, ale kandydaci - Mirosław Hapka - zastępca dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Miastku i Henryk Wegner - lekarz weterynarii - uzyskali taka sama liczbę głosów. Kolejne wybory odbyły się na następnej sesji. Wygrał je Mirosław Hapka i to on został wiceburmistrzem. Pierwsza kadencja rady minęła pod znakiem realizacji wielu przedsięwzięć związanych z budową oczyszczalni ścieków, kolektorów ściekowych, rozbudowy szkół. Po dziesięciu latach zastoju udało się uruchomić most donikąd na drodze krajowej nr 21, nawiązać współpracę z jedną z duńskich gmin i przygotować wiele projektów technicznych.

II kadencja 1994 - 1998
Wybory do Rady Miasta i Gminy Miastko odbyły się 19 czerwca 1994 roku. W wyniku demokratycznych wyborów do rady weszło 28 radnych z okręgów jednomandatowych. 2 lipca, w sobotę, odbyła się I sesja w nowej kadencji. Na przewodniczącego rady wysunięto cztery kandydatury: Zbigniewa Batko, Lecha Dominy, Mirosława Ryckiewicza i Stanisława Butryma. W pierwszej turze glosowania największym zaufaniem radni obdarzyli Zbigniewa Batkę i Lecha Dominę, a w powtórnym głosowaniu Zbigniew Batko został wybrany na przewodniczącego miasteckiego samorządu. Burmistrzem   i członkiem zarządu został Mirosław Hapka, a w skład zarządu weszli jeszcze: Stanisław Butrym, który został wiceburmistrzem, Lech Domina, Jerzy Stasiewicz i Henryk Wegner z Piaszczyny. Za największy sukces inwestycyjny tej kadencji można uznać oddanie do użytku stacji uzdatniania wody. Przewodniczący Zbigniew Batko wspomina: - Pamiętam jak podszedł do mnie mieszkaniec Miastka i powiedział: - Panie, ja teraz widzę swoje nogi jak się kąpię, a dotychczas ich w wodzie nie widziałem. To był jeden z największych komplementów, jaki dostałem po zakończeniu tej inwestycji. Warto też dodać, że druga kadencja to okres walki o przywrócenie powiatu miasteckiego. Niestety na nic się zdały petycje, wizyty władz w stolicy, manifestacje mieszkańców pod Sejmem i przed Urzędem Rady Ministrów. Powstał powiat bytowski.

III kadencja 1998 - 2002
Była to także pierwsza kadencja nowych samorządów: powiatu i województwa.Wybory odbyty się 11 października 1998 roku. Wygrał je Sojusz Lewicy Demokratycznej, który zdobył 10 mandatów, Samorządności przypadło 8 mandatów, a 6 zdobyła Solidarność. 30 października odbyła się pierwsza sesja nowej kadencji.  Przewodniczącym rady ponownie został Zbigniew Batko. Niezwykle ciekawe były wybory burmistrza. O stanowisko ubiegali się Jan Ponulak z SLD i Dariusz Zabrocki z Samorządności. Dopiero trzecia seria wyłoniła burmistrza. Został nim Jan Ponulak, a wiceburmistrzem - Dariusz Zabrocki. Pozostałymi członkami zarządu zostali: Ewa Stankowska, Roman Ramion i Henryk Wegner z Piaszczyny. Po kilku tygodniach z funkcji zastępcy burmistrza zrezygnował Dariusz Zabrocki i wówczas zastępcą został Roman Ramion. W marcu 2002 roku, w związku z rezygnacją z funkcji burmistrza przez Jana Ponulaka, burmistrzem został Roman Ramion. Najważniejsze przedsięwzięcie tej kadencji to rozpoczęcie budowy miasteckiego Gimnazjum. Obiekty Gimnazjum zostały oddane do użytku w 2004 roku. Kolejne inwestycje to m.in. budowa drogi na ulicy Czereśniowej, chodników w Miastku i Kawczu, budowa oczyszczalni ścieków Dretyniu,  przebudowa oświetlenia w Miastku i gminie, nowe wodociągi i ujęcia wody.

IV kadencja 2002 - 2006
Do Rady Miejskiej IV kadencji weszły następujące ugrupowania: Samorządność, która uzyskała 7 mandatów, Niezależna Inicjatywa Wyborcza z pięcioma radnymi, SLD z ośmioma mandatami i samoobrona z jednym. Roman Ramion, w związku z wyborem go na stanowisko burmistrza, zrezygnował z mandatu radnego. Tak też zrobił i Jerzy Stasiewicz, który został wiceburmistrzem. Ich miejsca w radzie zajęli radni: Jan Dembczyński i Paweł Biernacki. Przewodniczącym rady został 13 głosami NIW i SLD - Ryszard Mieczkowski. Był on jedynym kandydatem na to stanowisko. W czasie tej kadencji - na początku było dwóch wiceburmistrzów - Jerzy Stasiewicz i Tomasz Zielonka. Po odejściu J. Stasiewicza, został tylko jeden wiceburmistrz (i tak jest do dzisiaj). W tych latach miastczanie podejmowali działania na rzecz utworzenia województwa środkowopomorskiego. Sporo wysiłku poświęcili również na niedopuszczenie do likwidacji niektórych oddziałów szpitala. Istniały bowiem obawy, że z chwilą powstania szpitala Powiatu Bytowskiego, z miasteckiej lecznicy zniknie m.in. chirurgia. Do największych inwestycji czwartej kadencji zaliczyć należy: dokończenie budowy gimnazjum i kompleksu boisk, dokończenie budowy oczyszczalni ścieków, budowę kanalizacji odprowadzającej ścieki z Bobięcina, Kamnicy i Wołczy Wielkiej oraz przebudowę ulic z wykonaniem rond - im. Jana Pawła II i dr Czesława Dąbrowskiego.

V kadencja 2006 - 2010
Po wyborach do Rady Miejskiej można by stwierdzić, że koalicja Samorządności i Prawa i Sprawiedliwości wzięła wszystko. Spośród siebie wybrała przewodniczącego, zastępcę oraz trzech szefów komisji. Przewodniczącym został Dariusz Zabrocki. Glosowało na niego 16 z 20 radnych. Wiceprzewodniczącym został Piotr Binczyk z PiS. Burmistrzem został ponownie Roman Ramion, a jego zastępcą Tomasz Zielonka. Burmistrz Roman Ramion zrzekł się mandatu radnego, a na kolejnym posiedzeniu jego miejsce zajęła Ewa Stankowska.  Najważniejsze zadania zrealizowane przez Radę piątej kadencji to: dokończenie budowy boisk poliuretanowych przy miasteckich szkołach podstawowych nr 1 i 2, budowa kompleksu boisk Orlik 2012, termomodernizacja placówek oświatowych gminy - SP nr 2 w Miastku, SP w Świerznie oraz miasteckich przedszkoli - nr 1 i 3, modernizacja dróg lokalnych, m.in. ulic - Klonowa, Gawędy, Kujawskiej, Konopnickiej i wiele innych.

Szósta kadencja 2010 - 2014
Na szóstą kadencję Rady burmistrzem został Roman Ramion, który zdecydowanie wygrał wybory, pokonując dwóch kontrkandydatów - Pawła Biernackiego z Platformy Obywatelskiej i Mariusza Łuczyka z Prawa i Sprawiedliwości. Na Romana Ramiona oddało swe głosy prawie 63 procent głosujących. Z kolei o 21 mandatów w Radzie ubiegało się aż 221 kandydatów. W czasie I posiedzenia Rady Miejskiej VI kadencji wybrano przewodniczącego rady. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę - radnego Tomasza Borowskiego. W głosowaniu tajnym wszyscy byli za. Wiceprzewodniczącym rady został Bogdan Witkowski. W radzie powstała koalicja - Komitetu Romana Ramiona - 5 radnych, PO - 6 radnych i Klubu Samorządność - 5 radnych. W opozycji znalazło się SLD i PiS. Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne w szóstej kadencji to modernizacja parku miejskiego, budowa Centrum Informacji Turystycznej, a także co jest niezmiernie ważne - doprowadzenie do odłączenia się miasteckiego szpitala od szpitala Powiatu Bytowskiego i przekształcenie go w spółkę miejską. Udało się też doprowadzić do powstania w parku Pomnika Narodu Polskiego.

Siódma kadencja Rady Miejskiej 2014 - 2018
Rada Miejska siódmej kadencji w składzie 15-osobowym rozpoczęła kadencję 16 listopada 2014 roku, a radni podjęli swą działalność z chwilą złożenia ślubowania radnych, czyli z dniem 01 grudnia 2014 roku. Przewodniczącym Rady został Jan Basara, a wiceprzewodniczącym Tomasz Śmietana. W radzie zawiązała się koalicja złożona z dziewięciu radnych - pięciu z komitetu wyborczego Romana Ramiona, dwóch z SLD i jeden z KWW Mieszkańców Miastka. W opozycji znaleźli się radni Miasteckiego Porozumienia Obywatelskiego Samorządność i KWW PO. Wybory burmistrza Miastka odbyły się w dwóch turach. W pierwszej turze zwyciężył Roman Ramion, który uzyskał ponad 38 procent głosów. Druga była Danuta Karaśkiewicz z ponad 30 procentami głosów poparcia. Taka kolejność  była też w drugiej turze wyborów, kiedy na Romana Ramiona głosowało ponad 54 procent, a Danuta Karaśkiewicz zdobyła prawie 46-procentowe poparcie wyborców. Wiceburmistrzem została Ewa Kapłan. Przed radnymi siódmej kadencji sporo wyzwań, związanych m.in. z realizacją projektów unijnych.

 Obowiązkowo trzeba wspomnieć o udziale naszych mieszkańców w pracach rady Powiatu Bytowskiego. W pierwszej kadencji 1998 - 2002 mieliśmy aż ośmiu radnych, a wśród nich członkami zarządu powiatu byli panowie - Edward Żmuda Trzebiatowski i Lech Warsiński, a wiceprzewodniczącym Rady Powiatu był Bolesław Tomaszczyk. W II kadencji w latach 2002 - 2006 mieliśmy swojego wicestarostę - Tomasza Borowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Jerzego Lubieńskiego i członka zarządu powiatu - Mirosława Ryckiewicza. W III kadencji 2006 - 2010 członkiem zarządu powiatu był Zbigniew Batko, a wiceprzewodniczącymi rady - Mieczysław Czarnecki, Jerzy Lubieński i Mariusz Łuczyk. W IV kadencji członkami zarządu byli - Jerzy Lubieński i Marek Kwaśniewski, a Dariusz Zabrocki był wiceprzewodniczącym rady. Obecnie w V kadencji znowu mamy swojego wicestarostę. Jest nim Zbigniew Batko, a Ryszard Mieczkowski jest członkiem zarządu.

Warto też dodać, że "Nasz człowiek w województwie", czyli Mirosław Batruch w latach 1982 - 1986 był wicemarszałkiem Sejmiku Woj. Słupskiego, a w latach 1986 - 90 - marszałkiem. Z kolei radnym wojewódzkim w Gdańsku pan Batruch jest już po raz trzeci. Po raz kolejny jest też przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.