Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia dla nauczycieli 2014-10-17 13:56:14        

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w trakcie uroczystości w Szkole Podstawowej im. H. Derdowskiego w Piaszczynie burmistrz Miastka Roman Ramion wręczył coroczne Nagrody Burmistrza. Listy gratulacyjne i podziękowania za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmowanej na rzecz uczniów, szkoły i środowiska otrzymali nauczyciele: Barbara Ilkiewicz – dyrektor SP w Piaszczynie, Edyta Jaworska z SP nr 1 w Miastku, Barbara Kiedrowska z Przedszkola nr 3 w Miastku, Anetta Kisielewska z Gimnazjum w Miastku, Wiesława Mieczkowska z SP nr 1, Ewa Motyl i Julia Remelska – obie z SP nr 2, Danuta Surmacz – dyrektor Przedszkola nr 1, Barbara Widzińska z SP nr 2, Angelika Wróblewska z Gimnazjum w Miastku i Waldemar Żurawik z SP nr 1 w Miastku. Podziękowania dla pracowników, którzy w ubiegłym roku szkolnym przeszli na emeryturę otrzymali: Andrzej Frieda z SP w Piaszczynie i Stefan Paplewski z Zespołu Szkół w Dretyniu. Warto również dodać, że na wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października w Gdańsku zostali wyróżnieni: Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – Małgorzata Kuna i Barbara Orlikowska z miasteckiego Gimnazjum, Medalem Komisji Edukacji Narodowej: Iwona Degis z SP nr 2, Monika Gajewska z SP nr 1, Dorota Kłos z Gimnazjum, Jolanta Kobiec z ZS Dretyń, Marek Kruszewski z Gimnazjum, Jolanta Kubecka z SP nr 1, Renata Pewińska z SP nr 2, Witold Starzyński z SP nr 1, Arkadiusz Włodarski z Gimnazjum i Alina Wójtowicz z SP nr 1 w Miastku. Z kolei Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymała Regina Zalewska ze Szkoły Podstawowej nr 1. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, odznaczonym i wyróżnionym nauczycielom oraz pozostałym pracownikom oświaty!