Pożar w ZSP w Łodzierzy 2015-06-03 08:20:55        

Rozchodzący się dym w szkole został zauważony przez pracownika szkoły. Powiadomiono dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Gęsty gryzący dym nie pozwolił zbliżyć się do miejsca z którego wydobywał się i jednocześnie nie można było ocenić czy doszło do pożaru. Dyrektor szkoły ogłosił alarm pzeciwpożarowy i zarządził ewakuacje szkoły. Powiadomiono straż pożarną. Po ogłoszeniu alarmu rozpoczęła się akcja ewakuacji uczniów i pracowników szkoły z budynku ZSP w Łodzierzy. Po szybkiej i sprawnie przeprowadzonej ewakuacji z budynku szkolnego, wszyscy udali się na boisko szkolne gdzie nauczyciele złożyli meldunki dyrektorowi szkoły z przeprowadzonej ewakuacji. W wyniku ,,pożaru” 2 osoby zostały poszkodowane. To na szczęście tylko ćwiczenia przeciwpożarowe, które odbyły się w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łodzierzy. Akcje przeprowadziły Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Miastku oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Piaszczyny i Świerzenka przy udziale policji i straży miejskiej. Próbny alarm miał na celu praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z budynku szkoły w przypadku zagrożenia pożarowego