Samorządowcy na Litwie 2015-06-09 13:03:19        

Z kilkudniowego pobytu w mieście partnerskim Tytuvenai na Litwie powróciła delegacja samorządowców miasteckich. Pod wodzą burmistrza Romana Ramiona i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Basary samorządowcy Miastka uczestniczyli w święcie powiatu, na którym spotkali sie m.in. z Jonasem Jagminasem - byłym wicepremierem Litwy, a także z posłami do Parlamenty Litwy. Uczestniczyli także w uroczystej mszy świętej z udziałem księdza biskupa z Poniewieża. W szkolnej bibliotece Gimnazjum w Tytuvenai dyrektor miasteckiej biblioteki Ewa Szyca przekazała uczniom dar w postaci albumów i książek wydanych w języku angielskim. W rozmowie z Irmą Stankuvene - dyrektorem Gimnazjum ustalono szeczegóły przyjazdu młodzieży litewskiej we wrześniu do Miastka. Młodzi Litwini we wrześniu przyjadą do Miastka na zaproszenie uczniów tutejszego Gimnazjum i będą realizować wspólny projekt "Chroń środowisko - możesz więcej niż myślisz", a które Miasteckie Towarzystwo Oświatowe dostało z programu Erasmus + dotację w wysokości prawie 10 tysięcy Euro. Samorządowcy Miastka spotkali się także z biznesmenami rejonu Kelme, a także zostali przyjęci przez władze tamtejszego rejonu.