Zaproszenie na szkolenie 2015-06-10 09:50:10        

Mieszkasz, pracujesz lub działasz na wsi? Chcesz dowiedzieć się: Jakie środki unijne popłyną już wkrótce na obszary wiejskie? Kto będzie mógł skorzystać z nowych dotacji? Kiedy będzie można składać wnioski o dofinansowanie z puli na lata 2014-2020? Zainteresowanych zapraszamy na szkolenie. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), Starostwem Powiatu Słupskiego oraz Oddziałem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupsku serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie pn. Promocja efektów realizacji PROW w latach 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020. Starostwo Powiatowe w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14, sala 202, 25 czerwca 2015 (czwartek), godz. 9:00 - 15:00.
Do kogo skierowane jest szkolenie? Do pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, członków Lokalnych Grup Działania, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców zainteresowanych tworzeniem lub rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Cele szkolenia:
• Zaprezentowanie efektów realizacji PROW 2007-2013
• Przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy z zakresu możliwości uzyskania wsparcia finansowego w
ramach poszczególnych działań w nowej perspektywy finansowej PROW 2014-2020
• Zainteresowanie i zachęcenie potencjalnych beneficjentów do korzystania z różnych instrumentów
wsparcia w ramach PROW 2014-2020
Program szkolenia:
• Rejestracja uczestników
• Zaprezentowanie efektów realizacji PROW w latach 2007-2013, w tym doświadczeń we wdrażaniu osi LEADER przez Partnerstwo Dorzecze Słupi
• Przerwa kawowa
• Prezentacja działań PROW 2014-2020
• Omówienie możliwości wsparcia finansowego w ramach poszczególnych działań PROW 2014-2020
• Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
• Lunch
Uczestnicy szkolenia otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych przygotowanych w oparciu o najnowsze dane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Swój udział w szkoleniu należy potwierdzić do dnia 23 czerwca 2015 mailowo na adres: biuro@pds.org.pl lub telefonicznie pod numerem: 59 81 32 00

pobierz załącznik