Rozproszone instalacje fotowoltaiczne 2015-06-11 07:32:43        

Zarząd Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego informuje, że z dniem 10 czerwca 2015r Firma ZAXON SEM – Michał Sondej rozpoczyna realizację projektu dotyczącego rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Miastko.
W związku powyższym przedstawiamy Państwu szczegółową informację uzyskaną od kierownika Projektu Pana Michała Sondeja:
W związku z rozpoczęciem przez MTG prac projektowych rozproszonych instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w gminie Miastko informujemy, że od dnia 10.06.2015 u osób, które zadeklarowały udział w projekcie pojawią się projektanci, którzy będą wykonywali pomiary połaci dachowych pod instalacje fotowoltaiczne. Każda wizyta zostanie poprzedzona kontaktem telefonicznym, podczas którego zostanie ustalona właściwa data i godzina wykonania pomiarów. Czas trwania wizji lokalnej to około 30-45 minut i obejmie pomiary inwentaryzacyjne dachu, wykonanie pomiarów ekspozycji i horyzontu oraz ocenę stanu instalacji elektrycznej. Użytkownicy budynków winni przygotować informacje nt zużycia energii elektrycznej za ostatnie 12 miesięcy.”
Informujemy Państwa, że przedstawiciele Firmy ZAXON SEM, którzy zgłoszą się do Was w celu wykonania pomiarów, muszą posiadać identyfikator z logo MTG. Zwracamy też Państwu uwagę, że wszystkie koszty związane z dokumentacją projektową mieszczą się w dokonanej przez Was wpłacie w wysokości 350zł.
Ostateczna lista chętnych do przystąpienia do projektu pozostaje otwarta. W celu przystąpienia do projektu prosimy o wpłacanie kwoty 350zł na konto podane na stronie www.mtg.miastko.pl.
Zwracamy się z prośbą o życzliwe przyjęcie pracowników Firmy ZAXON SEM w Państwa domach. Pytania i problemy jakie powstaną związane z realizacją prac projektowych i inne dotyczących całego projektu "Fotowoltaicznego" prosimy kierować do Zarządu MTG.