Co zrobić z Układem Słonecznym? 2015-06-17 09:11:28        

Zapraszamy Mieszkańców Miastka do wyrażenia opinii na temat metalowej rzeźby "Układ Słoneczny" ustawionej na betonowym cokole, znajdującej się przy ul. Kazimierza Wielkiego naprzeciwko autokomisu. Co Państwa zdaniem powinniśmy z tym zrobić?
a) zlikwidować,
b) odnowić i przywrócić dawny wygląd,
c) postawić w tym miejscu coś nowego,
d) inne propozycje (jakie)...
Swą opinię prosimy przedstawić e-mailowo pod adresem promocja@um.miastko.pl Dziękujemy Państwu za opinię. Zapewniamy, iż udzielone odpowiedzi posłużą nam do dalszego ulepszania wizerunku naszego miasta.