VII Piknik Integracja na Tak już za nami 2015-06-17 09:16:00        

W czwartek 11 czerwca 2015r. na placu przy Środowiskowym Domu Samopomocy, prowadzonym przez Fundację „Sprawni Inaczej” Oddział w Miastku odbył się VII Piknik „Integracja na Tak”. Piknik zorganizowany został przez kadrę, rodziców, opiekunów, uczestników placówki oraz wolontariuszy. Impreza finansowana była ze środków Starostwa Powiatowego w Bytowie, Fundacji „Sprawni Inaczej” Oddział w Miastku oraz sponsorów. Współorganizatorami Imprezy byli: Urząd Miejski w Miastku, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miastku, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku, Zapaśniczy Klub Sportowy z Miastka oraz Niepubliczne Przedszkole „Kraina Puchatka” z Miastka. Piknik adresowany był do osób niepełnosprawnych. Wzięło w nim udział około 150 uczestników wraz z opiekunami i rodzicami z 6 placówek do których należały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Bytowie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bytowie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy Filia w Przytocku, Dom Pomocy Społecznej w Przytocku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Przytocku, oraz gospodarze ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku. W Pikniku uczestniczyli przedstawiciele władz, a mianowicie: Starosta Bytowski Pan Leszek Waszkiewicz, Wicestarosta Pan Zbigniew Batko, Burmistrz Miastka Pan Roman Ramion, Wiceburmistrz Miastka Pani Ewa Kapłan, Prezes Fundacji „Sprawni Inaczej” Pani Justyna Rogińska, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Andrzej Tyl wraz z współpracownikami oraz członkowie Rady Miejskiej w Miastku i zaproszeni sponsorzy.