Powstało nowe stowarzyszenie 2015-06-18 09:48:54        

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "M jak Miastko" - taką nazwę nosi powstałe stowarzyszenie, które zawiązała grupa lokalnych działaczy społecznych. Stowarzyszenie to stawia sobie za cel m.in. pozyskiwanie funduszy, organizację zbiórek pieniężnych, współdziałanie z władzami samorządowymi, państwowymi i innymi instytucjami oraz organizowanie życia kulturalnego mieszkaniom gminy, podejmowanie działań związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, a także działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną i wspieranie wszelkich innych inicjatyw na rzecz rozwoju gminy Miastko. W trakcie zebrania inauguracyjnego wybrano władze stowarzyszenia. Prezesem zarządu została Małgorzata Stasiewicz, sekretarzem - Bożena Mazur, skarbnikiem Krystyna Jawor, a członkami zarządu - Ewa Szyca i Marcin Woszczak. Wybrano także komisję rewizyjną. Przewodniczącą została Bernadetta Zwolska, a członkami - Elżbieta Darczyk i Dariusz Jawor. Pierwszym przedsięwzięciem, który chce SS-K "M jak Miastko" współorganizować, będzie koncert muzyki elektronicznej "Open Summer Party", który odbędzie się w dniach 17 - 18 lipca nad jeziorem Lednik.