Ważne dla organizacji pozarządowych! 2015-06-18 09:52:32        

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.
1. W programie spotkania m.in. omówienie możliwości uzyskania dofinansowania z Programów na lata 2014-2020:
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
- programów współpracy ponadnarodowej,
2. Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punktu Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim odbędą się w środę 1 lipca 2015 r., w godz. 10:00 - 13:00,
w następujących miejscach:
Gdańsk - w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).
Gdynia - w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98 (budynek nr IV, Sala F002).
Wejherowo - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).
Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).
Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16.
Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11.

3. Zgłoszenia:
Rekrutacja na spotkanie rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2015 r.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 29 czerwca 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.
 
Spotkanie w Gdańsku:
punktinformacyjny@pomorskie.eu
tel.: 58 326 81 48
Spotkanie w Gdyni:
punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl
tel.: 58 323 31 06
Spotkanie w Wejherowie:
punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl
tel.: 58 572 94 52
Spotkanie w Słupsku:
punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl
tel.: 59 846 81 14
Spotkanie w Chojnicach:
punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl
tel.: 52 334 48 47
Spotkanie w Malborku:
punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl
tel.: 728 486 436