Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Piaszczynie 2014-10-17 14:42:07        

W piątek w Piaszczynie byliśmy świadkami niezwykłej uroczystości – poświęcenia i wręczenia placówce sztandaru z wizerunkiem patrona szkoły – działacza kaszubskiego i pisarza – Hieronima Derdowskiego. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego, którą odprawił ksiądz proboszcz Janusz Berezowski. We mszy wzięły udział poczty sztandarowe szkół gminy, a także władze samorządowe, rodzice i inni przyjaciele szkoły, dzieci i nauczyciele. Ksiądz proboszcz dokonał poświęcenia sztandaru, a następnie Agnieszka Szadkowska - przewodnicząca Rady Rodziców SP w Piaszczynie przekazała go dyrektor Barbarze Ilkiewicz i uczniom. Wybrani uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar. Po mszy świętej barwny korowód z kapelą kaszubską z Tuchomia ruszył z kościoła w kierunku szkoły. Tam odbyła się druga część uroczystości z przemówieniami gości – burmistrza Romana Ramiona, przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Borowskiego, radnego wojewódzkiego Mirosława Batrucha i przedsiębiorcy, byłego ucznia tej szkoły Bolesława Prondzińskiego. Pan Bolesław jest znanym działaczem kaszubskim i jednym z inicjatorów nadania piaszczyńskiej placówce imienia Hieronima Derdowskiego i obecnie ufundowania sztandaru. Były także podziękowania dla fundatorów sztandaru, a w części artystycznej – pokaz mody… nauczycielskiej i piosenka dla pedagogów. Od dziś ta jedna z najmniejszych, ale najbardziej zasłużonych szkół podstawowych w naszej gminie ma nie tylko imię, ale i sztandar. A wszystko to za sprawą olbrzymiego zaangażowania w życie szkoły miejscowej społeczności i pracowników placówki.